RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Kółko Rolnicze w Chybiu - Stowarzyszenia - Chybie - Oficjalny Portal Gminy.

 

Pobierz PDF

Kółko Rolnicze w Chybiu

 

 

Kółka Rolnicze działają na rzecz obrony interesów polskiej wsi i rolników indywidualnych. Tradycja działalności kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich sięga 1862 r. Kółka Rolnicze zapisały się w historii, jako jedyna i trwała organizacja rolników. Współczesne Kółka Rolnicze to organizacje społeczno – zawodowe zrzeszające rolników i członków ich rodzin.

Kółko Rolnicze w Chybiu jest organizacją związku zawodowego działającą na rzecz rolników zamieszkujących w Gminie Chybie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Koło zrzesza obecnie 41 członków, a w skład jego zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu Kółka Rolniczego                           STRZĄDAŁA Tadeusz
Z-ca Prezesa Kółka Rolniczego                               SIAROK Teodor
Skarbnik                                                                     SOWIŃSKI Roman
Sekretarz                                                                    MACHACZKA Leszek
 
Komisja Rewizyjna Kółka Rolniczego w Chybiu:
Przewodniczący Komisji                                         WARDAS Mirosław
Z-ca Przewodniczącego Komisji                            PISAREK Janusz
Członek Komisji                                                       STRZĄDAŁA Henryk
Członek Komisji                                                       PISAREK Emil

 

Cele i zadania Koła:

 1. Podnoszenie wiedzy rolniczej przez kursy, szkolenia, wyjazdy na prezentacje sprzętu rolniczego i wystawy rolnicze.
 2. Korzystanie z materiałów szkoleniowych Rejonowego Związku Rolników oraz uczestnictwo w organizowanych przez nich szkoleniach rolniczych.
 3. Podnoszenie i upowszechnianie wiedzy o bezpiecznych warunkach pracy w rolnictwie, w tym o zagrożeniach przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych.
 4. Zabieranie głosów w sprawach związanych z przekwalifikowaniem ziemi rolniczej w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem zasadności, celowości i nienaruszania interesów społeczności rolniczej.
 5. Współpraca z instytucjami na terenie Gminy Chybie w działaniach promujących rozwój i polepszanie warunków życia na wsi,
 6. Organizacja wypoczynku członków przez organizację wycieczek krajoznawczych i spotkań okazjonalnych.
 7. Reprezentowanie swoich członków w sprawach wsi wobec Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego a w sprawach spornych w arbitrażach i sądownictwie.

Krótki rys historyczny:

W okresie powojennym na terenie Gminy Chybie działały trzy kółka rolnicze w: Chybiu, Mnichu i Zaborzu. W latach 60-tych kółka połączyły się i utworzyły międzykółkową bazę maszynową z siedzibą w Nierodzimiu. W latach 70-tych występując z bazy maszynowej połączyły się z zakładem usług remontowo budowlanych działających na terenie gminy i utworzyły Spółdzielnie Kółek Rolniczych w Chybiu. Spółdzielnia ta działa po dzień dzisiejszy pod nazwą AGROMET.

Na przełomie 2008/2009 roku walne zgromadzenie członków zadecydowało utworzyć jedną organizację zawodową rolników indywidualnych z terenu Gminy Chybie. W 2010 r. Koło Rolnicze w Chybiu zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, a w kwietniu 2011 r. w Rejestrze Kółek Rolniczych prowadzonych przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej.

Siedziba Koła:

ul. Cieszyńska 74

43-520 Chybie

 

Sprawozdanie z działalności zarządu Koła Rolniczego Chybie za rok 2015

 

Dla członków zarządu KR okres sprawozdawczy w roku 2015 rozpoczął się bardzo pracowicie, co odzwierciedla aż sześć spotkań roboczych zarządu KR, które odbyły się w poniższych terminach: marzec 2015, kwiecień 2015, czerwiec 2015, październik 2015, grudzień 2015 i styczeń 2016.

 

25.02.2015 r. prezes koła – Tadeusz Strządała wraz z Romanem Sowińskim brali udział w FORUM ROLNICZYM województwa śląskiego,które odbyło się w gościńcu „BONJOUR” na terenie naszej gminy. Głównym gościem tego forum miał być Minister Rolnictwa Marek Sawicki, jednak zastąpiła go wiceminister Zofia Krzyżanowska.

10.03.2015 r. członkowie: Leszek Machaczka oraz Emil Pisarek brali udział w szkoleniu dla organizacji pozarządowych gminy Chybie.

W tym samym czasie prezes koła wraz z Teodorem Siarok brali udział w szkoleniu - prezentacji portalu internetowego Kółek Rolniczych oraz KGW  pod nazwą RABAT ROLNICZY oraz MOJE KGW organizowane przez warszawską firmę EMMERSON, które odbyło się 10-11.03.2015 r. w Wiśle.

23.03.2015 r. Tadeusz Strządała również jako członek zarządu Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych brał udział w posiedzeniu tej rady.

31.03.2015 r. w Urzędzie Gminy w Chybiu odbyły się warsztaty przeznaczone dla organizacji pozarządowych na terenie naszej gminy. Warsztaty te były organizowane w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Powiat Cieszyński projektu Ciesz-Lab, Cieszyńskie Laboratorium Współpracy.

19.05.2915 r. prezes koła uczestniczył w obradach Walnego Zebrania Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chybiu.

23.05.2015 r. Koło Rolnicze zorganizowało wyjazd integracyjny członków KR do gospodarstwa rybnego Zdzisława Bylok w Jaworzu. Uczestnicy mimo niesprzyjającej pogody miło spędzili czas zwiedzając hodowlę pstrąga i degustując się wędzoną i grillowaną rybą.

26.06.2015 r. Tadeusz Strządała uczestniczył w Konferencji podsumowującej Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Ciesz-Lab, która organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

W dniach 4-5.08.2015 r. członkowie KR uczestniczyli w wycieczce do Czech, do miejscowości Teplice nad Metuju, gdzie podziwiali Teplickie Skały tak zwane „Skalne Miasto”. W drodze powrotnej zwiedzali miejscowość Nysa, gdzie mieści się przepiękna Katedra.Przejeżdżając przez Kłodzko podziwiali starą Twierdzę, a następnie w miejscowości Czerna zwiedzali Kaplicę Czaszek. Należy też wspomnieć o noclegu jaki był w Lewinie Kłodzkim w gospodarstwie agroturystycznym „Słoneczna Zagroda”. Za tą wspaniałą wycieczkę należą się słowa uznania i podziękowania Leszkowi Machaczka, który był głównym organizatorem jak i przewodnikiem tej wspaniałej wycieczki.

Od początku lipca KR było z ramienia RZRKiOR w Bielsku-Białej organizatorem wyjazdu dzieci rolników z naszej gminy na 14 dniowe kolonie letnie nad morze w miejscowości Rowy. Wyjazd ten odbył się 9.08.2015 r. W organizację tego wyjazdu zaangażowany był Roman Sowiński.

Jak co roku KR brało czynny udział w organizacji Gminnych Dożynek, które odbyły się 6.09.2015 r. Członkowie: Leszek Machaczka, Roman Sowiński brali udział w formowaniu korowodu dożynkowego, jak również czuwali nad prawidłowym przejazdem na trasie przez sołectwa gminy.

Początkiem października KR zaczęło robić przygotowania do ostatniego spotkania członków KR w roku 2015 r., które miało się odbyć 7.11.2015 r., lecz tydzień przed spotkaniem z przyczyn niezależnych spotkanie musiało zostać odwołane. Spotkanie to odbyło się później to jest 16.01 2016 r. w sali OSP Chybie, gdzie członkowie KR  w miłej noworocznej atmosferze i przy skocznej muzyce jaką serwował członek koła Teodor Siarok bawili się do późnych godzin nocnych.

11.12.2015 r. zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania KR odwiedziło seniorów honorowych członków KR: Gizele Ryś i Floriana Farana wręczając im skromne prezenty świąteczne życząc dużo zdrowia na kolejny rok.

16.12.2015 r. odbyła się rada RZRKiOR w Bielsku-Białej, która z okazji 40 lecia RZRKiOR odbyła się w Mesznej. Podczas obrad rady dowiedziano się o możliwości wyjazdu dzieci rolników z naszej gminy na zimowisko podczas ferii zimowych. 14.02.2016 r. sześciorga dzieci wyjechało na 10 dniowe zimowisko w Zawoi. Organizatorem zimowiska była fundacja Plon z Warszawy na terenie powiatu Cieszyńskiego i Bielskiego koordynatorem wyjazdu był RZRKiOR w Bielsku-Białej w osobie Prezes Danuty Kożusznik. Należy tutaj wspomnieć, że prezes Spółdzielni Agromet - Ryszard Nikiel w dużym stopniu sponsorował dzieciom przejazd  autokarem na zimowisko i wraz z prezes Danutą Kożusznik pokryli koszt przejazdu za co im serdecznie dziękujemy.


 

Dzieci rolników na zimowisku

Po raz kolejny dzieci rolników z terenu Gminy Chybie miały okazje wyjechać na zimowisko. W tym roku dzieci odpoczywały w Piwnicznej- Zdrój w dniach od 15 do 24 stycznia 2017 r. w Domu Wczasowym „Stefanka”.

W czasie zimowiska dzieciom zapewniono wiele atrakcji m.in.: naukę lub doskonalenie jazdy na nartach, wycieczki autokarowe do Krynicy Zdrój, Muszyny i Nowego Sącza, zwiedzane Muzeum Regionalnego, gry, zabawy na śniegu.

Koordynatorem wyjazdu był Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej we współpracy z Kółkiem Rolniczym w Chybiu.

 - 2017_01_25_zim02.jpg

 


 

Spotkanie noworoczne Koła Rolniczego w Chybiu -14.01.2017

 

- 2017_02_21_01_krch.jpg

 

- 2017_02_21_03_krch.jpg

- 2017_02_21_04_krch.jpg

- 2017_02_21_05_krch.jpg

- 2017_02_21_06_krch.jpg

- 2017_02_21_07_krch.jpg

- 2017_02_21_08_krch.jpg

- 2017_02_21_09_krch.jpg

- 2017_02_21_10_krch.jpg

- 2017_02_21_11_krch.jpg

- 2017_02_21_12_krch.jpg

- 2017_02_21_13_krch.jpg

- 2017_02_21_14_krch.jpg

- 2017_02_21_15_krch.jpg

- 2017_02_21_16_krch.jpg

- 2017_02_21_17_krch.jpg

- 2017_02_21_02_krch.jpg

 


 

Pieniny 2017

 

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0001.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0002.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0003.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0004.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0005.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0006.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0007.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0008.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0009.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0010.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0011.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0012.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0013.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0014.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0015.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0016.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0017.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0018.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0019.jpg

- 2017_07_12krolnicze_pieniny0020.jpg

 


Kółko Rolnicze w Chybiu - galeria

 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
Kółko Rolnicze w Chybiu
 
 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x