RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu - Oświata - Chybie - Oficjalny Portal Gminy.

 

Pobierz PDF

Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu

 

Dyrektor mgr Aleksandra Paszanda
ul. Kopernika 12
43-520 Chybie
tel./faks: 033 856 10 47
E-mail: sp_mnich@chybie.pl
BIP www.spm.chybie.samorzady.pl

Oficjalna witryna jednostki: www.sp.mnich.pedagogika.net

 

Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu znajduje się w centrum wsi Mnich. Obecnie szkoła zajmuje budynek wspólnie z Gimnazjum w Mnichu Na terenie przyległym znajduje się boisko i lekkoatletyczna skocznia z tartanową nawierzchnią. Na piętrze wydzielone są pomieszczenia klas młodszych, posiadające części: dydaktyczną i rekreacyjną. W korytarzu umieszczono między klasowy plac zabaw z piankowymi klockami, sprzyjający aktywności motorycznej i zabawom integracyjnym. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostały w komputery z dostępem do Internetu oraz rzutniki multimedialne, dodatkowo placówka posiada cztery tablice multimedialne, oraz profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową. W bibliotece znajduje się internetowe centrum informacji multimedialnej z wolnym dostępem do bogatego księgozbioru, co zwiększa atrakcyjność promowanego w placówce czytelnictwa W szkole mieszczą się dwie sale gimnastyczne (duża i mała), salka gimnastyki korekcyjnej wyposażona w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń, gabinet terapii pedagogicznej i logopedii. Do dyspozycji uczniów pozostaje świetlica i stołówka. W placówce do 13 oddziałów (w tym 1 integracyjnego) uczęszcza 235 uczniów. Pracuje tu 26 nauczycieli.

Placówka uwrażliwia uczniów na bezpieczeństwo i potrzeby innych, posiada certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła”, uczestniczyła w programie „Szkoła bez przemocy”, współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie i Komisariatem w Strumieniu. Cyklicznie bierze udział w programie „Bezpieczniki Taurona – włącz dla dobra dziecka”. Od kilku lat razem z WOŚP, od której otrzymała fantomy realizujemy program „Ratuje i uczymy ratować” prowadząc dla dzieci co roku zajęcia z ratownictwa, a każdego 16 października bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu resuscytacji oddechowo-krążeniowej na ilość fantomów i osób udzielających równocześnie pierwszej pomocy. Mniscy uczniowie w gminie od lat zdobywają I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, współpracują z OSP w Mnichu i licznie zasilają szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która jest jedną z najlepszych w powiecie. W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego szkoła utworzyła oddział integracyjny, co jeszcze bardziej wzmacnia wszechstronny rozwój wychowanków, rozwija wrażliwość i właściwe postawy międzyludzkie. Organizuje happeningi i akcje „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. Cała społeczność szkolna otwarta jest na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i otacza ich szczególną troską, umożliwiając korzystanie z terapii pedagogicznej, wsparcia psychologa, zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających oraz gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo działania te potęguje ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie. Szkoła obchodzi co roku Dzień Życzliwości i Światowy Dzień Zespołu Downa, z zaangażowaniem włącza się także w Ogólnopolską Akcję „Góra Grosza” i w okresie Bożego Narodzenia – „Szlachetna Paczka”, która daje uczestnikom ogromną satysfakcję, włączają się w nią zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice. Podobnie przy współpracy z miejscowym GOPS-em wszyscy zbierają środki czystości dla potrzebujących w ramach Akcji „Czysty Aniołek”.

Szkoła promuje zdrowy i proekologiczny tryb życia. W ramach programu „Trzymaj formę” uczniowie wspólnie z nauczycielami rozgrywają Szkolną Ligę Siatkówki, uczestniczą w całorocznych zajęciach na basenie w niedalekich Pawłowicach, dzięki którym wszyscy uczestnicy potrafią pływać i zachować się właściwie w obliczu wody. Placówka krzewi turystykę organizując wspólnie z rodzicami od kilku lat Rodzinne Rajdy Górskie z okazji Dnia Dziecka. Uczniowie każdego roku biorą licznie udział we współorganizowanym przez szkołę Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Biją rekordy we wszystkich całorocznych eko-zbiórkach surowców wtórnych. Na uwagę zasługuje nieprzerwana od kilku lat zbiórka makulatury oraz nakrętek na sprzęt medyczny dla niepełnosprawnych. W ramach współpracy z Lokalnym Kołem Łowieckim uczniowie dokarmiają leśne zwierzęta zbierając każdego roku setki kilogramów kasztanów i żołędzi. W szkole działa stołówka, gdzie dzieci licznie korzystają z gastronomi przygotowywanej z najwyższej jakości produktów zgodnie z wszelkimi aktualnymi zaleceniami Ministerstw Zdrowia i Edukacji. Szkoła została wyróżniona w województwie za aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach prozdrowotnych w ramach w/w już programu „Trzymaj formę”. Bierze udział w programach „Śniadanie daje moc”, „Owoce w szkole”. Uczniowie z sukcesami startują w profilaktycznych konkursach „Żyj bez uzależnień” oraz „Zdrowie po cieszyńsku”. Efektem powyższych działań, jest także samodzielnie prowadzony przez uczniów sklepik ze zdrową żywnością cieszący się od lat niesłabnąca popularnością, a swymi tradycjami sięgający do początków szkoły.

W mniskiej podstawówce od ponad 140 lat nieprzerwanie kultywowany jest tradycjonalizm i związane z nim zwyczaje. Zapoczątkował je pierwszy kierownik szkoły i równocześnie patron – Paweł Kojzar od pokoleń znany w Mnichu jako wielki społecznik i inicjator wielu działań dla dobra lokalnego środowiska. Szkoła prowadzi Izbę Jego Pamięci i do dzisiaj utrzymuje kontakty z jego potomkami. Posiada też w swoim dorobku bogato ilustrowaną publikację historyczną z dziejami szkolnictwa, z Kojzarem w roli głównej, powstałą na podstawie zbiorów, materiałów i dokumentów uporządkowanych przez byłych i obecnych pracowników szkoły i osób z nią związanych. Bezcennym zabytkiem historycznym szkoły jest kronika odtworzona po wojnie, zapisy w kronice wznowiono w 2008 roku. Niezwykle istotny wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą placówki ma bardzo głęboko zakorzeniona i ceniona w Mnichu wielopokoleniowość, która przeplata się z tradycjami i zwyczajami szkolnymi. Stąd wiele imprez organizowanych cyklicznie przez szkołę dla środowiska lokalnego. Dni babci i dziadka, spotkania z emerytowanymi i zasłużonymi nauczycielami, patriotyczne wieczornice z okazji świąt narodowych ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Muzyczna Majówka z popisami całorocznej pracy uczniów na dodatkowych zajęciach wokalno-instrumentalnych i działających w placówce zespołów muzycznych i tanecznych. A do ewenementu chyba zaliczyć należy doroczne „Jasełka” wystawiane dla środowiska w Święto Trzech Króli (6 stycznia), w czasie których na scenie we wspólnej pracy aktorskiej spotykają się razem z uczniami, nauczyciele i rodzice.

Szkoła oferuje szerokie spectrum różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, na które uczniowie z zaangażowaniem uczęszczają. Na uwagę zasługują przygotowywane przez dzieci pod fachowym okiem plastyka Mniskie ikony, które stały się już docenionym produktem regionalno-ludowych kiermaszy. Dorobek całorocznej pracy uczniowie prezentują także na dorocznym szkolnym „Talentowisku”, wspomnianej wcześniej „Majówce”, a przede wszystkim zdobywając tytuły Laureatów i Finalistów na wielu prestiżowych konkursach zarówno w etapach rejonowych, jak i ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Potwierdzeniem tych sukcesów jest gablota z pucharami na parterze oraz galeria dyplomów na pierwszym piętrze. Szkolne „Talentowisko” pozwala zaprezentować uczniom osiągnięcia w zajęciach pozaszkolnych na poziomie zawodowym, przewyższającym wielokrotnie możliwości szkoły. W formie filmów i prezentacji multimedialnych zawodnicy prezentują swoje sukcesy w jeździectwie, gimnastyce, akrobatyce czy pływaniu.

W szkole prężnie działają organizacje wdrażające pośród uczniów idee przygotowujące do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, w których każdy może znaleźć miejsce dla siebie i swoich predyspozycji. PCK, TPD, LOP czy ZHP z 25 Mniską Drużyną Harcerską „Ogień” od lat pod opieką nauczycieli posiadającą swoje bogate tradycje. Szczególne miejsce pośród tych organizacji ze względu na przynależność do Organów Szkoły zajmuje Samorząd Uczniowski. Posiada on m.in. własne Biuro Prasowe oraz Biuro Ochrony Szkoły wspierające na przerwach dyżury nauczycielskie, a organizowane przez SU cykliczne Debaty Samorządowe sprawiają, że uczniowie mają jeszcze większe poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest szkoła. Przewodnicząca SU w Mnichu jest równocześnie wybrana Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy, a placówka dwukrotnie była gospodarzem sesji tejże Rady, co świadczy o znaczącej pozycji mniskiego SU w gminie.

Szkoła z dużym powodzeniem uczestniczy w podnoszeniu jakości pracy innych nauczycieli, a kadra pedagogiczna chętnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, od trzech lat figuruje w całorocznym harmonogramie wsparcia metodycznego Ośrodkiem Doskonalenie Zawodowego Publisher-Innowacje w Cieszynie, z którym współpracuje i przeprowadza, konferencje metodyczne z lekcjami otwartymi oraz szkolenia dla nauczycieli powiatu Cieszyńskiego na każdym poziomie edukacyjnym. Każdego roku regularnie umożliwia odbywanie praktyk studenckich nauczycielom różnych specjalności. Uczestniczy w wielu badaniach naukowych.

Placówka z sukcesem promuje się w regionie. Organizuje dni otwarte dla przedszkolaków, które umożliwiają młodym adeptom łatwiejsze wejście w szkolne życie. Prowadzi witrynę internetową. Uczniowie wydają własną gazetkę szkolną „Mniszek”. Wszyscy dbają o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, aby wychowankowie z dumą mogli utożsamiać się z tym miejscem. Absolwenci szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na kolejnych etapach edukacyjnych.

 

- 2016_05_25_spmnich0001.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0002.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0003.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0004.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0005.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0006.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0007.jpg
 
- 2016_05_25_spmnich0008.jpg
 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x