RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu - Kultura - Chybie - Oficjalny Portal Gminy.

 

Pobierz PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu

 

Dyrektor Mirosława Król
ul. Bielska 51
43-520 Chybie
tel.: 033 856 10 58
e-mail: biblioteka@chybie.pl

www.biblioteka.chybie.pl

BIP: www.gbp.chybie.samorzady.pl

 


Budynek amfiteatru – Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka czynna:

 • poniedziałek: 08.00 - 16.00
 • wtorek: 08.00 - 16.00
 • środa: 08.00 - 16.00
 • czwartek 08.00 - 16.00
 • piątek: 10.00 - 18.00

Filia w Zaborzu

 • poniedziałek: 08.00 - 16.00
 • środa: 08.00 - 16.00
 • piątek: 13.00 - 17.00

 

Na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Chybiu w dniu 22 lipca 1948 r. podjęto uchwałę następującej treści:
"W sprawie Biblioteki Gminnej zabierało głos wielu członków rady stwierdzających potrzebę takowej i uchwalono jednogłośnie założenie Biblioteki Gminnej, której terenem działania będzie Gmina Zbiorowa Chybie". Następnie czytamy sprawozdanie w związku z uroczystością otwarcia i uruchomienia Punktu Bibliotecznego w Chybiu:

"W dniu 14.01.1949 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Gminnego Komitetu Bibliotecznego gminy zbiorowej Chybie, na którym omówiono cel działalności bibliotek oraz postanowiono urządzić uroczyste otwarcie punktów bibliotecznych w Chybiu, Zarzeczu i Mnichu w dniu 16.01.1949 r.
W powyższym dniu o godz. 10-tej po zebraniu się w gminie zbiorowej Chybie członków Komitetu i ludności wygłosił przemówienie przewodniczący Gminnego Komitetu ob. Sadkowski Stanisław, a następnie dokonano otwarcia Punktu Bibliotecznego i rozpoczęto wypożyczanie książek".

Wójt: /-/ Szweda Karol
(na podstawie istniejących akt "Akt Gminy Chybie" sygn. 3 oraz sygn. 51 - Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Cieszynie).

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu uzyskała w ostatnich latach bardzo dobre wyniki czytelnicze, zbliżone do średnich wskaźników wojewódzkich i w agregatowym indeksie aktywności za rok 2004 uplasowała się na wysokim, drugim miejscu wśród bibliotek powiatu cieszyńskiego. Pomimo widocznego spadku liczby woluminów zakupionych ze środków samorządowych, znacznie wzrosła ilość zarówno czytelników jak i udostępnień.
 

 - orange_fundacja_logo.jpg
 
 

 

 - gbp_ikonka.gif

W grudniu 2004 r. Wójt Gminy Chybie złożył wniosek o objęcie Gminnej Biblioteki Publicznej programem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod nazwą "IKONK@". Głównym celem "IKONKI" jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów Internetu. Gmina zobowiązała się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem mającej powstać w ramach programu czytelni internetowej.
Końcem grudnia 2005 r. biblioteka otrzymała bezpłatnie z ministerstwa sprzęt komputerowy z oprogramowaniem ( 3 zestawy komputerowe) oraz sprzęt sieciowy umożliwiający bezprzewodowe połączenie z Internetem w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Od lutego 2006 r. czytelnia internetowa stała się ogólnie dostępna, a zasady korzystania określa zamieszczony poniżej regulamin.

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ "IKONK@"
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

 1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 85, poz. 539 ze zm.)
 2. Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
 3. Czytelnia internetowa jest czynna w godzinach otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu.
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 5. Osoba zamierzająca korzystać z czytelni internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza, zapoznać się z Regulaminem oraz wpisać się do rejestru odwiedzin. Wpisanie do rejestru odwiedzin stanowi akceptację regulaminu.
 6. Użytkownik może dokonać wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 7. Użytkownik czytelni internetowej powinien posiadać co najmniej elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania służącego do korzystania z Internetu.
 8. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości mogą udzielać instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 9. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz spożywania napojów i artykułów spożywczych.
 10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym (sesja) wynosi 1 godzinę. Istnieje możliwość jego przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do stanowiska komputerowego.
 11. Stanowisko komputerowe może zajmować jednocześnie tylko jedna osoba.
 12. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też do wyszukiwania informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
  Korzystanie z komputerów w wyżej wymienionych celach traktowane jest priorytetowo.
 13. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących do komunikacji (klientów poczty elektronicznej, komunikatorów).
 14. Użytkownik może korzystać wyłącznie z zainstalowanego oprogramowania.
 15. Użytkownikowi zabrania się:
  - podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego;
  - instalowania i uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika;
  - wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemu operacyjnego;
  - samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
  - tworzenia i pozostawiania własnych plików, folderów na dyskach;
  - łamania zabezpieczeń systemu.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz pobierania plików z Internetu.
 17. Zabronione jest wykorzystywanie komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 18. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje, których treści są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami i szeroko pojętymi zasadami moralnymi, w tym szczególnie treści o charakterze pornograficznym, ksenofobicznym i rasistowskim, godzące w wartości religijne, jak również wulgarne, ośmieszające czy obraźliwe.
 19. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy stanowisku komputerowym.
 20. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
 21. Po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik zobowiązany jest wylogować się - zamykając sesję, pozostawiając komputer w konfiguracji zastanej.
 22. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w pracy komputera w momencie ich zauważenia.
 23. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 24. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym Regulaminie.
 25. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu.
 26. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu.
 27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Admin
 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x